Archive for Grudzień, 2012

Rzeczowe zabezpieczenia kredytów

Niezależnie od okresu spłaty kredytu, każdy z nich by został udzielony kredytobiorcy wymaga określonej wartości zabezpieczenia. Banki honorują zarówno zabezpieczenia osobowe, jak poręczenia, jak i zabezpieczenia kredytów rzeczowe. Do tej drugiej grupy kredytów należą zastawy na rzeczach i prawach, blokady środków na rachunkach bankowych, które są ustalone w formie pisemnej. Tego ostatniego zabezpieczenia nie można w żaden sposób odwołać, ciążą na kredytobiorcy do czasu spłacenia wszystkich rat kredytowych. Innym rodzajem zabezpieczeń rzeczowych jest kaucja. Kaucja podobnie, jak blokada środków na rachunku bankowym, wymaga do jej zawarcia formy pisemnej. Kaucję składa się na specjalnym rachunku bankowym, utworzonym przez instytucję bankową. Zabezpieczenia spoczywa tam do momentu spłacenia całego kredytu. Chyba najczęściej spotykanym rodzajem zabezpieczenia, spotykanym głównie przy kredytach o dużej wartości jest hipoteka, tworzona na konkretnej nieruchomości, do której przypisana jest określona księga wieczysta. Hipoteka przynależy do danej nieruchomości, a nie do kredytobiorcy. Jeżeli kredytobiorcy uda się sprzedać nieruchomość, to długi przechodzą niejako na nowego właściciela, który musi martwić się spłatą zaciągniętych wraz z nieruchomością wierzytelności. Ostatnim rodzajem rzeczowych zabezpieczeń kredytowych jest bon na okaziciela. Zabezpieczenie wskazuje kredytobiorca we wniosku kredytowym.

Wybór kredytu krótkoterminowego

Wyróżnić można trzy okresy spłaty kredytowania. Najdłuższym z nich jest kredytowanie długoterminowe, które można zaciągnąć nawet na pięćdziesiąt lat, lecz najczęściej spotykanym okresem kredytowym w tej grupie jest okres dwudziestu pięciu lat. Wymienić można także kredyty średnioterminowe, okres spłaty przekracza w nich dwanaście miesięcy, lecz jest krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy. Najkrótszym okresem wyróżniają się kredyty krótkoterminowe, których okres spłaty nie przekracza dwunastu miesięcy. Jest z rodzajów takich kredytów jest kredyt lombardowy. W tym rodzaju kredytu zabezpieczeniem jest zastaw. Przedmiotem zastawu może być na przykład biżuteria, czy dzieła sztuki, czy innego rodzaju zabezpieczenia rzeczowe, honorowane przez instytucję bankową. Banki zmniejszają ryzyko poniesionych strat i ewentualnej niewypłacalności klienta, udzielając kredytów o mniejszej wartości niż wartość zastawu. W ten sposób kredytobiorca więcej traci niż zyskuje. Gdy kredytobiorca nie spłaci w terminie wszystkich rat kredytowych, instytucja bankowa ma prawo do sprzedaży zastawu bez wiedzy kredytobiorcy. Innym rodzajem kredytu krótkoterminowego jest kredyt konsumpcyjny, o którego przeznaczeniu decyduje kredytobiorca. Nie musi on wskazywać we wniosku kredytowym celu zaciąganego kredytu. Można, więc przeznaczyć go na dowolny cel. W grę wchodzą tutaj zarówno zabezpieczenia osobowe, jak i rzeczowe.

Bankowe kredyty długoterminowe

Banki udzielają kredytów na różnej długości okresy spłaty. Jedną z form są kredyty krótkoterminowe, których okres spłaty nie przekracza dwunastu miesięcy, drugą formą są kredyty średnioterminowe, których długość przekracza jeden rok, lecz jest nie dłuższa niż trzy lata. Trzecią, ostatnią formą kredytowania, jest kredytowanie długoterminowe, których okres spłaty może przekroczyć dwadzieścia pięć lat. Niektóre kredyty mieszkaniowe i hipoteczne są udzielane nawet na pięćdziesiąt lat. Kredyty długoterminowe mogą być zaciągane przez indywidualnych konsumentów, na przykład na zakup mieszkania, czy budowę domu jednorodzinnego, lub przez podmioty gospodarcze na realizowanie swojej bieżącej działalności albo przeprowadzanie inwestycji takich, jak zakup maszyn fabrycznych, linii produkcyjnych, czy inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Na każdy kredyt długoterminowy potrzebny jest odpowiedniej wielkości zabezpieczenie. Najlepszym zabezpieczeniem kredytów długoterminowych są zabezpieczenia rzeczowe. Najpopularniejszą i najchętniej honorowaną przez instytucje bankowe jest hipoteka. W przypadku niespłacania terminowego rat kredytowych, bank ma pełne prawo do zajęcia i sprzedaży na przykład zastawu hipotecznego. Tworzenie umowy kredytowej opartej na tego rodzaju zabezpieczeniach może wydawać się na wyrost, lecz trzeba pamiętać, że strona bankowa również w tej transakcji sporo ryzykuje.

Wyszukiwarka kredytów mieszkaniowych

Wśród klientów indywidualnych, jeżeli chodzi o kredyty długoterminowe najwięcej osób stara się o kredyty mieszkaniowe, zaś w przypadku przedsiębiorców o kredyty inwestycyjne i preferencyjne. Uzyskanie kredytu mieszkaniowego, to dla wielu osób jedyna szansa na szybkie zamieszkanie we własnych czterech kątach. Wielu osobom zbieranie kilkuset tysięcy złotych mogłoby zająć nawet kilkanaście lat. Tak długo czekać nikt nie chce, skoro jego aktualna sytuacja finansowa nie jest zadowalająca. Przy kredytach mieszkaniowych dla młodych małżeństw można liczyć na spore dopłaty, nawet do pięćdziesięciu tysięcy złotych. Wysokość takiej dopłaty do kredytu mieszkaniowego zależy w dużym stopniu od powierzchni w metrach kwadratowych domu, oraz liczby potomków, których dorobiła się do tej pory rodzina. W ten sposób strona rządowa wspiera politykę prorodzinną oraz pomaga w rozwoju rynku mieszkaniowego w naszym kraju, który w ciągu ostatnich kilku lat popadł w zastój. Taka pomoc pośrednia strony państwowej zazwyczaj jest skuteczna, lecz jest to inwestycja, z której korzyści będą widoczne dopiero za kilkanaście lat. Do tych preferencyjnych programów kredytów mieszkaniowych przyłączyło się do tej pory kilkanaście instytucji bankowych. By znaleźć najlepszą ofertę kredytów mieszkaniowych wystarczy skorzystać z wyszukiwarki kredytów mieszkaniowych, którą można z łatwością znaleźć po wpisaniu do wyszukiwarki właśnie takiego hasła kluczowego.

Najnowsze instrumenty bankowe

By zaspokoić stale rosnące i zmieniające się potrzeby konsumenckie, instytucje bankowe starają się zmieniać raz, na jakiś czas swoją ofertę kredytową. Nowe instrumenty bankowe wprowadzane są by zwiększyć przypływ klientów. Na tym zależy przecież każdemu jednemu bankowi. Poza tym na krajowym rynku działa kilkadziesiąt instytucji bankowych. Ich oferty się stale zmieniają i ulegają poprawie. Każdy konsument może za pośrednictwem sieci internetowej, w kilka minut doszukać się najlepszej spośród ofert dostępnych na rynku kredytowym. Dlatego przedstawiciele banków, muszą mieć stale rękę na pulsie i wyłapywać wszelkie nowe trendy i pomysły innych banków wkraczających a rynek. By utrzymać bank wśród piątki najpopularniejszych i konkurencyjnych na tak dużym rynku, jak nasz krajowy, potrzeba nie lada sprytu i umiejętności. Trzeba również wprowadzać nowe instrumenty bankowe. Jednym z nich, bardzo popularnym są polisolokaty. Konstrukcja tego rodzaju instrumentów finansowych polega na tym, że konsument ma szansę ominięcia podatku od świadczeń ubezpieczeniowych. Duża liczba podmiotów gospodarczych wyraża również chęć, zaciągnięcia kredytów obrotowych i kredytów według linii kredytowej. Klasyczne kredyty na rachunku bieżącym, wysoko oprocentowane, nikogo z przedsiębiorców już nie przekonują. Trzeba się wykazać prawdziwą innowacyjnością i pomysłowością by przyciągnąć dużą liczbę takich chętnych klientów.

Zasady przyznania kredytu konsumenckiego

O kredyt konsumencki może starać się każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada stałe źródło dochodu. Ten rodzaj kredytu należy do grupy kredytów krótkoterminowych. Okres jego spłaty rzadko przekracza dwanaście miesięcy. Zazwyczaj raty rozłożone są w taki sposób by termin spłaty nie był dłuższy od jednego roku. Zaletą kredytu konsumenckiego jest, że mogą się o niego ubiegać zarówno podmioty gospodarcze, jak i indywidualni klienci, ponadto w umowie kredytowej nie musimy podawać celu, na jaki przeznaczamy nasz kredyt. Przeznaczenie kredytu konsumenckiego zależy wyłącznie od osoby, która kredyt zaciąga. Zazwyczaj z pieniędzy z kredytu konsumenckiego łata się dziury w domowym budżecie, które przecież raz, na jakiś czas zdarzają się każdemu z nas. Gdy jesteśmy w dołku finansowym, warto zastanowić się nad właśnie takim wyjściem z tej kryzysowej sytuacji. Z pieniędzy z kredytu konsumenckiego można na przykład zorganizować naszemu dziecku wycieczkę zagraniczną, zrobić mały remont mieszkania, czy też opłacić potrzebny w naszej dalszej pracy zawodowej kurs. Oprocentowanie takiego kredytu tak, jak każdego kredytu krótkoterminowego jest w miarę wysoko oprocentowane. Średnio wynosi około ponad dziesięciu procent. Zabezpieczeniem takiego kredytu może być zwykłe poręczenie. Zabezpieczenia rzeczowe raczej nie wchodzą tutaj w grę, ponieważ wysokość takich kredytów nie są zbyt wysokie.

Kredyt według linii kredytowej

Jednym z najczęściej zaciąganych przez przedsiębiorców kredytów na pokrycie bieżącej działalności firmy jest kredyt obrotowy. Z pieniędzy z tego kredytu, można pokryć takie sprawy, jak zakup potrzebnych towarów, materiałów, usług do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy jest kredytem korzystającym z limitu debetowego. Innym rodzajem kredytu o podobnych zasadach jest kredyt według linii kredytowej. Tak, jak kredyt obrotowy, ma charakter debetowy, z tymże jedyną istotną różnią jest fakt, że jest prowadzony na oddzielnym koncie bankowym. Kolejną ważną różnicą między tymi dwoma rodzajami kredytów jest to, że w przypadku kredytu obrotowego, suma zadłużenia kredytowego jest zmniejszana w przypadku dokonania, jakichkolwiek wpłat na konto bankowe, zaś w przypadku linii kredytowej, wpłaty na rachunek firmowy pozostają niezmienione i wysokość należnych instytucji bankowej pieniędzy nie ulega zmianie. Wysokość oprocentowania według linii kredytowej ustalana jest zgodnie z marżą banku i odpowiedniej ogólnokrajowej stawki. Generalnie, w skali roku, wysokość oprocentowania waha się od około pięciu procent do dziesięciu procent. Warunkiem otrzymania takiego rodzaju kredytu, jest posiadanie rachunku firmowego dłużej niż dwanaście miesięcy, przedsiębiorstwo w ostatnim czasie nie może odnotowywać strat, a także przedsiębiorca nie może zalegać z opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani Urzędu Skarbowego.

Kredytowanie na rachunku bieżącym

Z prowadzeniem działalności gospodarczej, wiążą się niekiedy profity ze strony bankowej. Przedsiębiorca, jeżeli prowadzi swoją firmę od dłuższego czasu, a osiągane przez wyniki są w pełni zadowalające i zachowana jest płynność finansowa, wówczas taka osoba może liczyć na kredyt na rachunku bieżącym. Wysokość takiego kredytu określa bank w umowie, tak samo, jak okres spłaty takiego kredytu i ogólne jego postanowienia. Kredyt na rachunku bieżącym to nic innego jest przekroczenie sumy rzeczywiście dostępnej na koncie firmowym. Innymi słowy kredyt na rachunku bieżącym, to limit debetowy. Każda instytucja bankowa ma w swojej ofercie inny okres, po którym przedsiębiorca można taki kredyt zaciągnąć. W większości banków ten okres wynosi trzy miesiące, od momentu założenia rachunku firmowego. Wysokość takiego kredytu określana jest i obliczana jest na podstawie analizy kilku czynników takich, jak zdolność kredytowa, wysokość obrotów w ostatnich miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej, oraz czasami rodzaj proponowanych do takiego kredytu zabezpieczeń. Przeważnie tego rodzaju kredyty na rachunku bieżącym przyznawane są nie częściej niż raz na dwanaście miesięcy. W przypadku wpłat na konto, to wysokość zadłużenia jest o tę sumę pomniejszenia. To jeden z najwygodniejszych kredytów, na które mogą obecnie liczyć przedsiębiorcy. Ustępuje warunkami chyba tylko i wyłącznie kredytowi preferencyjnemu.

Wybór kredytu obrotowego

Specjalnie z myślą o przedsiębiorcach, instytucje bankowe przygotowują wiele rodzajów kredytów. Jednym z nich jest kredyt obrotowy, który zaciągają przedsiębiorcy z niepewną sytuacją finansową. Szczególnie dla młodych przedsiębiorców, trudnym zadaniem jest sprawne prowadzenie działalności firmy. Pieniądze z kredytu obrotowego, może każdy przedsiębiorca przeznaczyć albo na zakup towarów od dostawców, potrzebnych usług bądź materiałów. Często również we wnioskach o kredyt obrotowy wpisywany, jako cel przeznaczenia, przedsiębiorcy wpisują zapłata nieprzeterminowanych zobowiązań. Kredyty obrotowe należą do grupy kredytów krótkoterminowych, czyli spłacanych w przeciągu dwunastu miesięcy od daty zaciągnięcia takiego zobowiązania. O tym, na jaki kredyt obrotowy może liczyć przedsiębiorca, zależy głównie częstotliwość obrotów na rachunku bankowym firmy, oraz wysokość tych sum. Instytucje bankowe biorą również pod uwagę generalną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Kredyty obrotowe mogą zostać albo rozłożone na miesięczne raty, albo spłacony za jednym razem. Oczywiście od kredytu tak czy inaczej naliczane są odsetki w wysokości wymienionej w umowie kredytu obrotowego. Dla każdej instytucji kredytującej ważne jest posiadanie aktualnego numeru rejestracyjnego danej działalności gospodarczej. W niektórych bankach, by uzyskać kredyt, firma musi się wykazać się kreślonymi sukcesami w sprzedaży.

Przyznanie kredytu hipotecznego

Jednym z rodzajów długoterminowych kredytów bankowych, jest kredyt hipoteczny. Okres spłaty takiego kredytu, to nawet dwadzieścia pięć lat. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości i przypisanej do danej nieruchomości księgi wieczystej. Z jednej strony kusi długi okres spłaty w takim rodzaju kredytu, jednak trzeba pamiętać, że tak długi okres spłaty, może się okazać mieczem obosiecznym. W przypadku, nawet krótkotrwałej utraty płynności finansowej, nieruchomość zostanie przez bank zabrana. Instytucje bankowe nie ustanawiają hipotekę do konkretnej nieruchomości, a nie do kredytobiorcy. Dlatego nawet w przypadku zmiany właściciela, nieruchomość w dalszym ciągu podlega hipotece. Hipoteka jest wykorzystywana w kredytach mieszkaniowych, inwestycyjnych. Zabezpieczenie sumy kredytowej na nieruchomości, to jedno z najchętniej przyjmowanych przez banki. Jest to, patrząc od strony instytucji kredytującej najbezpieczniejsza forma zabezpieczenia. Spadek wartości nieruchomości jest przecież najmniej prawdopodobne. Proponowane zabezpieczenie hipoteczne możemy wskazać już we wniosku kredytowym. Decydując się na zabezpieczenie na nieruchomości trzeba pamiętać, że jest to długoterminowe zobowiązanie i najlepiej kredyty hipoteczne zaciągać w krajowej walucie. Niepolecane są kredyty dewizowe z wykorzystaniem hipoteki, ponieważ ciężko przewidzieć to, co się stanie za dwadzieścia lat.