Archive for the ‘expert kredytowy’ Category

Kolejne etapy zaciągania kredytu

Dostanie kredytu w banki wiąże się z koniecznością przejścia przez kilka etapów, z których każdy jest obowiązkowy. Z żadnego z etapów nie można zrezygnować. Pierwszym etapem jest oczywiście złożenie w banku wniosku o udzielenie nam kredytu. Taki wniosek musi zostać poparty dokumentami, które potwierdzają wysokość naszego dochodu. Niektóre banki wymagają jedynie zaświadczenia od pracodawcy, inne zaś oczekują przedstawienia PIT za ostatni rok. Kiedy wniosek jest już w banku złożony do pracy nad nim przystępują eksperci finansowi. Mają oni za zadanie ocenienie naszej sytuacji finansowej. Na podstawie dostarczonych przez nas dokumentów muszą oni ocenić czy będziemy w stanie spłacić kredyt, którego bank nam ewentualnie udzieli. Od czasu rozpoczęcia się kryzysu ekonomicznego banki są bardzo ostrożne w przyznawaniu kredytów. Kiedy nasza sytuacja finansowa zostanie już dokładnie przeanalizowana bank podejmuje decyzję czy kredyt można nam przyznać czy też. Niezależnie od decyzji zawsze zostaniemy o niej poinformowaniu. Jeżeli decyzja będzie dla nas negatywna bank zawsze dokładnie wyjaśni nam z jakiego powodu odmawia nam przyznania kredytu. Kiedy jednak zdecyduje nam kredyt przyznać zostaniemy zaproszeni do podpisania dokumenty, który umożliwi udzielenie nam kredytu, czyli umowy kredytowej.

Możliwe zabezpieczenia kredytu

Bardzo często banki, które decydują się nam udzielić kredytu podejmują decyzję o zastosowaniu określonego rodzaju zabezpieczenia. Zabezpieczenia nie są stosowane w przypadku każdego kredytu. Na ogół banki decydują się na nie wtedy, kiedy kwota udzielanego kredytu jest naprawdę wysoka. Możliwości zabezpieczeń jest kilka. Tym, które z pewnością jest najbardziej znane jest poręczenia. Jeszcze kilka lat temu ta forma zabezpieczenia określana była mianem żyranta. Osoba taka podpisywała z nami umowę kredytową. Nie była jednak współkredytobiorcą. Jej rola pojawiała się wtedy, kiedy przestawaliśmy płacić kolejne raty. Wtedy to bowiem właśnie do tej osoby bank zwraca się o spłatę kredytu. Ta forma zabezpieczenia kredytu obecnie stosowana jest zawsze w przypadku tak zwanych kredytów studenckich. Żyrantami zostają zawsze rodzice. Jeżeli jednak mają za niski dochód bank może zażądać dodatkowego żyranta. Drugą równie szeroko znaną formą zabezpieczenia kredytu jest hipoteka. Ta forma zabezpieczenia najczęściej bywa stosowana w przypadku kredytów udzielanych na zakup mieszkania lub budowę domu. Decydując się na taką formę zabezpieczenia musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli przestaniemy spłacać kolejne raty bank ma pełne prawo do zajęcia naszego mieszkania lub domu a my zostajemy wtedy bez dachu nad głową. To zabezpieczenia wymaga zawsze założenia księgi wieczystej.

O umowie kredytowej

Decydując się na zaciągnięcie kredytu w banku musimy przejść przez kilka etapów. Jednym z nich jest podpisanie umowy kredytowej. Dopiero po jej podpisaniu bank może wydać decyzję o przelaniu pożyczanych nam pieniędzy na konto. W umowie kredytowej muszą zostać zawarte ściśle określone informacje, które są takie same niezależnie od tego w jakim banku zdecydowaliśmy się zaciągnąć kredyt. Z całą pewnością każda umowa kredytowa musi zawierać nasze dokładne dane. Jest to nie tylko imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W umowie kredytowej musi znaleźć się numer i seria naszego dowodu osobistego. Umowa zawiera także dokładnego dane banku oraz osoby, która w imieniu banku podpisuje z nami umowę. W umowie bank musi również umieścić dokładne miejsce oraz datę zawarcia danej umowy kredytowej. Oczywiście w umowie kredytowej zawarte są także informacje dotyczące samego już kredytu. Znajdziemy więc w umowie kredytowej informację dotyczącą tego na jaką wysokość zaciągamy kredyt oraz jakie będą odsetki, które będziemy musieli spłacać. Z całą pewnością w umowie kredytowej znajdzie się również wzmianka o czasie kredytowania, czyli okresie przez jaki będziemy spłacali raty. W umowie bank umieszcza także informacje dotyczące wybranego sposobu zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenia są jednak stosowane najczęściej w przypadku kredytów na naprawdę bardzo wysokie sumy.

Do kogo może trafić nasz dług

Kredyt, który zaciągamy zawsze musimy spłacić. Z różnych powodów może jednak zdarzyć się tak, że z jakiegoś powodu przestajemy kredyt spłacać. Jeśli nie uregulujemy tej sprawy z bankiem i nie znajdziemy rozwiązania z pewnością bank może skierować naszą sprawę do firmy windykacyjnej lub komornika. Firmy windykacyjne zajmują się najczęściej ściąganiem długów na zlecenie określonych instytucji. Zazwyczaj firma windykacyjna odkupuje nasz dług i wtedy to jej jesteśmy winni pieniądze. Warto pamiętać, że w większości wypadków windykatorzy zawierają z dłużnikami ugody, które mają na celu spłacenie długu. Możemy jednak trafić również na taką firmę windykacyjną, która za wszelką cenę będzie chciała dług odzyskać jak najszybciej. Wtedy sprawa może trafić do sądu. Bank może również zdecydować się na skierowanie sprawy do komornika sądowego. Trzeba jednak pamiętać, że sprawa trafi do komornika dopiero wtedy, kiedy bank będzie miał wyrok sądu, który nakazuje nam zapłatę określonej należności. Komornik ma zdecydowanie większe uprawienia aniżeli firma windykacyjna, która nie ma prawa ani do tego aby wejść do naszego domu ani też do tego by szacować wartość naszego majątku. Komornik może natomiast zdecydować o zajęciu połowy wynagrodzenia, które wpływa na nasze konto lub też podjąć decyzję o licytacji posiadanego przez nas samochodu.

O kredycie hipotecznym

Zakup mieszkania możemy sfinansować poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Przed udzieleniem nam kredytu hipotecznego musimy dopełnić jednak wielu formalności. Kredyt hipoteczny udzielany jest na bardzo długi czas. Dlatego zanim zdecydujemy się na jego zaciągnięcie powinniśmy bardzo poważnie zastanowić się, czy taki kredyt zbyt nas nie obciąży. Zanim zaczniemy strać się o udzielenie nam kredytu hipotecznego powinniśmy zwrócić do banku karty kredytowe. Każda taka karta jest przecież kredytem bankowym, a jej posiadanie obniża naszą zdolność kredytową. Jeżeli więc posiadamy karty kredytowe,lecz z nich nie korzystamy powinniśmy zwrócić je i to jak najszybciej do banku. Zanim udamy się do konkretnego banku po kredyt hipoteczny porównajmy oferty kredytów hipotecznych w różnych bankach. Łatwiej zdecydujemy się wówczas na najlepszą dla nas ofertę kredytową. Warto wiedzieć, że zaciągając kredyt hipoteczny poniesiemy wydatki związane nie tylko z jego spłaceniem. Będziemy musieli ponieść także koszty opłaty u notariusza oraz od innych niezbędnych formalności o charakterze cywilno-prawnym. Do udzielanego przez bank kredytu możemy on dołączyć także dodatkową ofertę. Decydując się na ich przyjęcie, możemy otrzymać od banku niższą marżę kredytu , czasem bank odstępuje także od pobrania prowizji.

Kredyt na zakup samochodu

Zakup nowego samochodu możemy sfinansować poprzez zaciągnięcie kredytu gotówkowego, kredytu pod zastaw mieszkania, poprzez zaciągnięcie kredytu balonowego lub kredytu samochodowego. Do zakupu nowego samochodu nie zawsze jest konieczne posiadanie wkładu własnego. Spośród wielu oferowanych przez banki kredytów, którymi możemy sfinansować zakup auta jest kredyt gotówkowy. Formalności związane z udzieleniem takiego kredytu są minimalne, pieniądze z niego uzyskane można przeznaczyć n dowolny cel, a więc także na zakup samochodu. Dla banku nie ma bowiem znaczenia ani na co przeznaczymy pieniądze z kredytu, ani czy kupimy za nie nowe, czy używane auto. Zaletą zakupu auta za pieniądze z kredytu gotówkowego jest także brak konieczności wykupywania polisy autocasco. Samochód możemy zakupić również dzięki kredytowi samochodowemu. Kredyt samochodowy możemy zaciągnąć nawet na okres 10 lat. Kredyt samochodowy jest zabezpieczany przez bank poprzez przewłaszczenie, weksel in blanco lub poprzez depozyt karty pojazdu. Kredyt samochodowy może zostać zabezpieczony przez bank również poprzez cesję polisy AC, która jest konieczna przy kredycie samochodowym. Jednak jeżeli będziemy chcieli sprzedać samochód przed spłaceniem kredytu będziemy musieli uzyskać zgodę banku. W przypadku kradzieży samochodu pieniądze z polisy wpłyną na konto banku.

Problemy ze spłatą kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny wiąże się na ogół z koniecznością spłacana bardzo wysokich rat. Kredyty hipoteczne opiewają bowiem na ogół na naprawdę wysokie sumy. Z tego też powodu może zdarzyć się tak, że z powodu różnych przyczyn będziemy mieli problemy z terminową spłatą kolejnych rat. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia. Kiedy problemy takie się pojawiają należy udać się do banku, w którym poprosimy o pomoc w rozwiązaniu naszych chwilowych trudności. Banki dysponują bowiem szeregiem możliwości, które mogą zastosować wtedy, kiedy pojawiają się problemy ze spłatą kredytu hipotecznego. Wiele umów kredytowych zawiera zapis o tak zwanych wakacjach kredytowych. Jest to zawieszenia spłacania kolejnych rat na ściśle określony czas. Zazwyczaj wakacje kredytowe obejmują okres trzech miesięcy. Z całą pewnością z takiego rozwiązania warto korzystać. Trzeba jednak pamiętać, że musimy o tym powiadomić bank i to jeszcze przed dniem, do którego musieliśmy wpłacić kolejną ratę. Jeżeli raty naszego kredytu były malejące możemy poprosić o ich rozłożenie na raty równe. Dzięki temu będziemy stale płacili niższą kwotę. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w wypadku zastosowania takiego rozwiązania wzrastają odsetki. Bank może zdecydować się na zastosowanie również wydłużenia czasu na jaki kredyt zostanie nam udzielony.

Problemy ze spłatą kredytu konsumenckiego

Kredyt konsumencki należy do kredytów najczęściej zaciąganych. Zazwyczaj decydujemy się go zaciągnąć wtedy, kiedy chcemy kupić samochód, pralkę, lodówkę czy telewizor. Niestety czasem możemy zdarzyć się tak, że z różnych przyczyn mamy problem ze spłatą kredytu. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia. Warto jednak wiedzieć co w takiej sytuacji możemy zrobić aby pozbyć się problemu. Przede wszystkim musimy udać się do banku aby wyjaśnić naszą sytuację i poprosić na przychylność w chwilowych problemach. Bank ma bowiem kilka różnych możliwości, z których może skorzystać w naszej sytuacji. Przede wszystkim może nam zaproponować chwilowe zawieszenia spłaty kolejnych rat. W takim przypadku będziemy musieli jedynie terminowo regulować odsetki od kredytu. Bank może również zdecydować się na wydłużenie czasu przez jakim będziemy spłacali kredyt. Raty zostaną wtedy znacząco obniżone. Proponując wysokość rat należy się jednak mocno zastanowić i zaproponować taką sumę pieniędzy, którą z całą pewnością będziemy mogli unieść. Rozwiązaniem, które jest proponowane dość często jest także kredyt konsolidacyjny. To rozwiązanie może być zastosowane wtedy, kiedy mamy nie jeden, a kilka kredytów. Z kredytu konsolidacyjnego zostają spłacone wszystkie nasze dotychczasowe długi a my będziemy płacili jedną dużą niższą ratę.

Trzy rady dla zadłużonych

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z koniecznością jego spłaty. Może jednak zdarzyć się tak, że z różnych przyczyn (na przykład utrata pracy czy ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia) mamy chwilowe problemy ze spłatą zadłużenia. Należy wtedy pamiętać o trzech złotych radach, których bezwzględnie należy się trzymać. Przede wszystkim powinniśmy udać się do banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt na rozmowę. Z całą pewnością nie musimy się przed takim spotkaniem denerwować. Pracownik banku traktuje nas bowiem jak partnera a nie jak petenta, który przychodzi załatwić kolejną sprawę. W banku musimy dokładnie przedstawić naszą sytuację. Doradca, z którym będziemy rozmawiali będzie starał się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie z zaistniałej sytuacji. Warto pamiętać o jednym: zarówno my jak i pracownik banku mamy ten sam cel: nam zależy na spłacie kredytu, a bank chce odzyskać pieniądze, które nam pożyczył. Kolejna zasada dotyczy zrezygnowania z zaciągania kolejnych kredytów w różnych bankach. Takie rozwiązanie wydaje się być korzystne, ale rozwiązuje problem tylko na krótką metę. Po jakimś czasie okaże się, że nie spłacamy jednego kredytu, ale na przykład dwa czy trzy a nasze miesięczne zobowiązania są jeszcze wyższe. Z całą pewnością musimy również dokładnie przeanalizować nasz budżet.

Etapy zaciągnięcia kredytu

Niezależnie od tego jaki rodzaj kredytu zdecydowaliśmy się zaciągnąć zawsze będziemy musieli przejść przez kilka etapów zanim kredyt zostanie nam przyznany. Przede wszystkim jeżeli podjęliśmy decyzję, że chcemy zaciągnąć kredyt musimy udać się do wybranego przez nas banku i złożyć w nim wniosek o przyznanie nam kredytu. Warto nie kierować swoich kroków do pierwszego lepszego banku, który udało nam się napotkać, ale zorientować się co który bank może nam zaoferować. Warto również udać się do banku, w którym mamy konto. Zazwyczaj bowiem banki premiują swoich stałych klientów i mają dla nich zdecydowanie lepszą ofertą. Kiedy wniosek zostanie już złożony do pracy zabiorą się analitycy, którzy zatrudnieni są w banku. To właśnie oni muszą ocenić czy będziemy w stanie spłacać kredyt w takiej wysokości w jakiej chcemy go uzyskać. Z całą pewnością jest to etap najważniejszy. Na podstawie dokonanych analiz podejmowana jest bowiem decyzja czy kredyt można nam przyznać czy niestety trzeba nam odmówić. Jeżeli bank postanowi nam kredyt przyznać zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy kredytowej. W umowie takiej znajdą się oczywiście nasze dane, ale także wysokość kredytu, stopa procentowa oraz zasady, które regulują spłacanie kredytu. Oczywiście umowę kredytową zawsze należy dokładnie przeczytać.